prof. Kraśniak Janusz – dr nauk ekonomicznych i profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ekspert w obszarze zarządzania korporacyjnego, organizacji projektowej i metod planowania strategicznego.

 

 

Gnojnicki Rafał menedżer z 25-letnim doświadczeniem w skutecznym budowaniu struktur sprzedażowych, partnerskich i zarządczych oraz współzałożyciel grupy kapitałowej działającej w sektorze innowacyjnych technologii.

 

 

prof. Kaleta Jerzy – ekspert w obszarze inżynierii mechanicznej, uczestnik prac programowych Dolnośląskiej Doliny Wodorowej oraz zespołów Ministerstwa Klimatu i Środowiska ds. spraw Polskiej Strategii Wodorowej i tzw. Umowy Wodorowej.

 

 

dr inż. Gąsior Paweł – ekspert od innowacyjnych rozwiązań związanych z „zieloną” energią, absolwent MBA ze specjalizacją w obszarze zarządzania technologiami wodorowymi, który posiada szerokie doświadczenie w realizacji badań wysokociśnieniowych zbiorników do gromadzenia wodoru.

 

 

prof. Miller Mirosław profesor chemii zaangażowany w badania nad systemami innowacji, współinicjator Dolnośląskiej Doliny Wodorowej, wspołzałożyciel i mentor technologicznych startupów oraz autor ponad 120 publikacji naukowych.