MARIUSZ OBSZAŃSKI
Przewodniczący Rady Nadzorczej Arena.pl S.A.

W 1997 roku ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W 2016 roku uzyskał uprawnienia kandydata na członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Od początku swojej kariery związany z rynkiem kapitałowym. Pracował jako prawnik dla Ceto S.A., w Domu Maklerskim Kredyt Banku (KBC securities). Był przewodniczącym Sądu Izby Domów Maklerskich oraz zasiadał w radach nadzorczych i zarządach spółek publicznych. Współpracuje z kancelariami prawnymi w zakresie obrotu papierami wartościowymi. Reprezentuje akcjonariuszy w sporach korporacyjnych.

Opracowywał i przeprowadzał pionierskie operacje na rynku kapitałowym (unieważnienie akcji spółki publicznej w trybie art. 331 KSH – bezpłatne nabycie akcji własnych przez spółkę publiczną).

ANDRZEJ DULNIK

Ukończył Akademię Ekonomiczną (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Poznaniu na kierunku Planowanie i finansowanie gospodarki narodowej, specjalność: Bankowość i finanse.

Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu przedsiębiorstw jako właściciel i menadżer, m.in. kilkanaście lat doświadczenia w działalności na rynkach finansowych i kapitałowych.

Były Prezes Zarządu Domu Maklerskiego „POLINWEST” S.A. w Poznaniu, były Dyrektor oddziałów banków: HYPO-BANK POLSKA S.A. w Poznaniu, BGŻ S.A. w Lesznie, BOŚ S.A. w Poznaniu.

Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Blumerang Investors S.A.

JANUSZ KRAŚNIAK

Dr hab. nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Kierownik Studiów Podyplomowych Organizacji i Zarządzania. Autor i współautor ok. 70 publikacji.
Ekspert w zakresie zarządzania korporacyjnego.

Sekretarz i członek zarządu Oddziału Poznańskiego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, członek Rady Nadzorczej GenXone S.A..

Prowadzi liczne zajęcia z zakresu koncepcji zarządzania, metod i technik zarządzania przedsiębiorstwem, systemów organizacji i zarządzania, struktur organizacyjnych przedsiębiorstw, zarządzania strategicznego, zarządzania procesami, organizacją projektową i metod planowania strategicznego.

PIOTR KRUPA

Ukończył Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Kierunek Zarządzanie i Marketing w Agrobiznesie, uzyskując tytuł magistra inżyniera.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w branży finansowej, ponad 3-letnie doświadczenie na stanowisku Dyrektora Punktu Obsługi Klienta przy centrali Domu Maklerskiego. Brał udział w bardzo dużej liczbie emisji akcji na rynku pierwotnym oraz emisji obligacji korporacyjnych. Wyróżnia go bardzo dobra znajomość regulacji rynku kapitałowego i obrotu giełdowego w Polsce.

PAWEŁ TURNO

Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1988-92 był pracownikiem naukowym w Instytucie Socjologii UAM.

Posiada 30-letnie doświadczenie w tworzeniu i strategicznym zarządzaniu spółkami, w tym w przeprowadzaniu procesu rozwoju przedsiębiorstw od start-upów po debiuty na Giełdzie Papierów Wartościowych. W trakcie swojej kariery był członkiem rad nadzorczych oraz członkiem zarządu wielu spółek kapitałowych.

Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce Brainbox Investment sp. z o.o. oraz Członka Zarządu Rolniczej Spółki Olejarskiej Sp. z o.o.