Kapitał zakładowy: 39.703.515 PLN
Liczba akcji: 79.407.030
Struktura akcjonariatu spółki

Liczba akcji arena

Liczba głosów arena

LMB Fundusz Inwestycyjny Zamkniętych Aktywów Niepublicznych

Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa

31.653.221

31.653.221

FR FINANCE S.A.*

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań

20.000.000

20.000.000

E-COMMERCE INVESTMENT Sp. z o.o.*

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań

6.691.407

6.691.407

POLSKIE CENTRUM BIOINFORMATYKI Sp. z o.o.**

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań

5.405.630

5.405.630

TOROX EKO Fundusz Inwestycyjny Zamkniętych Aktywów Niepublicznych

Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa

4.163.586

4.163.586

Łącznie pozostali akcjonariusze posiadający poniżej 5% udziałów

11.493.186

11.493.186


* podmiot zależny od LMB FIZAN
** podmiot zależny od TOROX EKO FIZAN