Aktualnie hiPower Energy prowadzi działalność pod nazwą Arena.pl Spółka Akcyjna.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

Spółka Arena.pl S.A. wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000296255.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 39 703 515,00 PLN.

NIP: 5242622771
REGON: 141091358

Arena.pl zmienia się w hiPower Energy, aby rozwijać grupę spółek wodorowych

We wrześniu 2023 r. Akcjonariusze Arena.pl, spółki notowanej na rynku NewConnect, zdecydowali o emisji akcji dla dotychczasowych udziałowców hiPower Europe w zamian za większościowy pakiet udziałów firmy wodorowej.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało również o zmianie nazwy na hiPower Energy oraz o zmianach w Radzie Nadzorczej. Przedmiotem działania spółki jest rozwijanie i komercjalizowanie w Europie technologii związanych z „zielonym” wodorem, które z powodzeniem są już stosowane w Azji.

 

Zgodnie z umową inwestycyjną zawartą w sierpniu 2023 r., oraz decyzją akcjonariuszy, Arena.pl przejmuje pakiet kontrolny w hiPower Europe. W zamian dotychczasowi udziałowcy hiPower Europe obejmują akcje nowej emisji Arena.pl.

 

Akcje nowej emisji stanowią 75,09 proc. w podwyższonym kapitale zakładowym spółki notowanej na NewConnect. Po rejestracji zmian statutu Spółki w KRS, Arena.pl zmieni nazwę na hiPower Energy.