Spółka prowadzi działalność pod firmą Arena.pl Spółka Akcyjna.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

Spółka Arena.pl S.A. wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000296255.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 39 703 515,00 PLN.

NIP: 5242622771
REGON: 141091358