Data Nazwa
2023-11-14 Kwartalny | 17/2023
Raport za III kwartał 2023 r.
2023-08-10 Kwartalny | 11/2023
Raport za II kwartał 2023 r.
2023-05-31 Roczny | 7/2023
Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany Arena.pl S.A.
2023-05-12 Kwartalny | 6/2023
Raport za I kwartał 2023 r.
2023-02-14 Kwartalny | 3/2023
Raport za IV kwartał 2022 r.
2022-11-14 Kwartalny | 9/2022
Raport za III kwartał 2022 r.
2022-08-12 Kwartalny | 8/2022
Raport za II kwartał 2022 r.
2022-05-13 Kwartalny | 4/2022
Raport za I kwartał 2022 r.
2022-03-18 Roczny | 3/2022
Raport roczny za 2021 r.
2021-11-12 Kwartalny | 10/2021
Raport za III kwartał 2021 r.
2021-05-14 Bieżący | 9/2021
Korekta raportu za II kwartał 2021 r.
2021-05-14 Kwartalny | 8/2021
Raport za II kwartał 2021 r.
2021-05-14 Kwartalny | 5/2021
Raport za I kwartał 2021 r.
2021-03-19 Roczny | 4/2021
Raport roczny za 2020 r.
2020-11-13 Kwartalny | 25/2020
Raport za III kwartał 2020 r.
2020-08-14 Kwartalny | 15/2020
Raport za II kwartał 2020 r.
2020-06-11 Kwartalny | 12/2020
Raport za I kwartał 2020 r.
2020-03-20 Roczny | 8/2020
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 r.
2019-11-04 Kwartalny | 13/2019
Raport za III kwartał 2019 r.
2019-08-14 Kwartalny | 10/2019
Raport za II kwartał 2019 r.
2019-05-14 Kwartalny | 6/2019
Raport za I kwartał 2019 r.
2019-03-21 Roczny | 4/2019
Jednostkowy i skonsolidowany raport za 2018 r.
2018-11-14 Kwartalny | 12/2018
Raport za III kwartał 2018 r.
2018-08-14 Kwartalny | 11/2018
Raport za II kwartał 2018 r.
2018-05-17 Kwartalny | 1/2018
Raport za I kwartał 2018 r.
2017-03-21 Roczny | 17/2017
Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2017 r.
2017-11-10 Kwartalny | 16/2017
Raport za III kwartał 2017 r.
2017-08-11 Kwartalny | 14/2017
Raport za II kwartał 2017 r.
2017-05-12 Kwartalny | 7/2017
Raport za I kwartał 2017 r.
2017-04-21 Roczny | 6/2017
Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2016 r.
2017-02-14 Kwartalny | 5/2017
Raport za IV kwartał 2016 r.
2016-11-13 Kwartalny | 19/2016
Raport za III kwartał 2016 r.
2016-08-14 Kwartalny | 18/2016
Raport okresowy za II kwartał 2016 r.
2016-05-14 Kwartalny | 16/2016
Raport za I kwartał 2016.
2016-01-29 Kwartalny | 7/2016
Raport za IV kwartał 2015 r.
2016-01-25 Roczny | 5/2016
Roczny raport finansowy za 2015 r.
2015-11-13 Kwartalny | 12/2015
Raport okresowy za III kwartał 2015 r.
2015-08-14 Kwartalny | 10/2015
Raport za II kwartał 2015 r.
2015-05-14 Kwartalny | 6/2015
Raport za I kwartał 2015 r.
2015-04-17 Roczny | 5/2015
Raport finansowy za rok 2014.
2015-02-13 Kwartalny | 3/2015
Raport za IV kwartał 2014 r.
2014-08-14 Kwartalny | 8/2014
Raport za II kwartał 2014 r.
2014-05-14 Kwartalny | 6/2014
Raport za I kwartał 2014 r.
2014-04-17 Roczny | 3/2014
Raport roczny za 2013 r.
2014-02-14 Kwartalny | 2/2014
Raport finansowy za IV kwartał 2013 r.
2013-11-14 Kwartalny | 10/2013
Raport za III kwartał 2013 r.
2013-08-14 Kwartalny | 9/2013
Raport za II kwartał 2013 r.
2013-05-14 Kwartalny | 5/2013
Raport za I kwartał 2013 r.
2013-04-17 Roczny | 4/2013
Raport za rok 2012.
2013-03-15 Kwartalny | 3/2013
Korekta raportu za IV kwartał 2012 r.
2013-02-14 Kwartalny | 2/2013
Raport za IV Kwartał 2012 r.
2012-11-14 Kwartalny | 13/2012
Raport za III kwartał 2012 r.
2012-08-14 Kwartalny | 11/2012
Raport kwartalny- II kwartał 2012 r.
2012-05-15 Kwartalny | 7/2012
Raport za I kwartał 2012 r.
2012-04-20 Roczny | 4/2012
Raport roczny za rok 2011.
2012-02-14 Kwartalny | 2/2012
Raport za IV kwartał 2011 r.
2011-11-14 Kwartalny | 31/2011
Raport za III kwartał 2011 r.
2011-08-12 Kwartalny | 27/2011
Raport za II kwartał 2011 r.
2011-05-13 Kwartalny | 15/2011
Raport za I kwartał 2011 r.
2011-04-27 Roczny | 14/2011
Raport roczny za 2010 r.
2011-02-14 Kwartalny | 7/2011
Raport za IV kwartał 2010 r.
2010-11-12 Kwartalny | 43/2010
Raport za III kwartał 2010 r.
2010-08-13 Kwartalny | 39/2010
Raport okresowy za II kwartał 2010 r.
2010-05-25 Roczny | 23/2010
Raport roczny 2009
2010-05-14 Kwartalny | 21/2010
Raport za I kwartał 2010 r.
2010-02-12 Kwartalny | 6/2010
Raport Carbon Design S.A. za IV kwartał 2010 r.
2009-11-16 Kwartalny | 16/2009
Raport za III kwartał 2009 r.
2009-08-04 Półroczny | 13/2009
Raport Półroczny
2009-05-11 Roczny | 2/2009
Raport Roczny